Hemmet rut.

När Owe Lindeskär besökte Benin 1999 träffade han kvinnoförbundets ordförande Viktorine Sambieni.
Hon berättade om ett växande socialt problem särskilt i landets norra delar. När döttrarna är mellan 12 och 16 år skall de giftas bort. Det går så till att pappan säger till sin dotter; ”nästa vecka blir det bröllop”. ”Vem skall gifta sig då?” frågar dottern. Du skall gifta dig och vi har utsett en man som kommer att hämta dig och då skall vi ha en bröllopsfest. Dottern blir förtvivlad eftersom hon inte vill gifta sig. Hon vill stanna hemma hos mamma och syskonen och alla sina kamrater. Hon kan inte visa sin förtvivlan eftersom det skulle tolkas som ett hedersbrott.

I skydd av nattens mörker kväver hon sina tårar i madrassen och planerar den enda utvägen från detta hotande tvångsäktenskap, nämligen att fly. Viktorine berättade att många flickor rymmer hemifrån när ett tvångsäktenskap hotar. När hon kommer till den stora staden är det ingen som hjälper henne eftersom hon begått ett hedersbrott mot pappan och släkten. Någon tar hand om flickan och för henne in i prostitutionen, som blir hennes enda möjlighet till överlevnad och försörjning.

Viktorine berättade att kvinnorna hade djup nöd över detta och nu hade de köpt ett landområde i norra Benin och byggt ett par enkla hus. De hade en handfull flickor som fick vård och hjälp och nu ville de bygga ut hemmet så att många kunde få hjälp.

Med hjälp av församlingar, Second hands, biståndsorganisationer och enskilda har Kerygma kunnat hjälpa kvinnoförbundet att bygga hemmet Rut, som i dag har plats för 115 flickor. Här får de mat, husrum, skolgång och utbildning. Flickorna utbildas till sömmerskor och när de lämnar hemmet efter några år får de en egen symaskin och därmed blir de egna företagare i den textila branschen.

Alla flickor på hemmet Rut blir frälsta och tar emot Jesus i sina hjärtan. De beder och sjunger lovsånger och ibland besöker de byar i närheten av hemmet och då vittnar de om Jesus och ber för människor med olika problem. När flickorna kommer till hemmet är de blyga, rädda och inbundna, men efter ett tag blir de glada och frimodiga.

På hemmet Rut finns ”mamma” Karim. Hon är en änka som valt att ge resten av sitt liv som en ”mamma” på hemmet Rut. Hon har ett rum på hemmet och när som helst kan en flicka som är ledsen och längtar efter sin mamma knacka på ”mamma” Karims dörr. ”Mamma” Karim gör ett fantastiskt arbete på hemmet Rut.
I brist på sina biologiska mammor finns ”mamma” Karim för dessa flickor, som fortfarande är barn och behöver en mamma.

Tack till alla som bidrar till att Hemmet Rut kan utvecklas och fortsätta till hjälp och nytta för utsatta flickor i Benin.
Hemmet Rut
"Mamma" Karim
Utbildning på hemmet Rut
Utbildning på hemmet Rut
Kvinna som tagit emot Jesus