Kerygma bygger skola i Agua.

Agua ligger i mellersta Benin.
Hit kom pastor Efignon, en av Kerygmas pionjärarbetare.
Här fanns en handfull kristna och ett enkelt hus, som användes som kyrka.

Efignon och den lilla församlingen blev marginaliserade av folket, som alla var muslimer och därtill djupt engagerade i den animistiska religionen Woodo.

När pastor Efignon bad till Gud för folket och den svåra situationen talade Gud in i hans hjärta om att välsigna folket som var emot honom och inte ville ha någon ny religion.
Pastorn uppfattade Guds tilltal till honom att han skulle bygga en skola och att låta gräva en brunn, samt att renovera kyrkan, som behövde ett nytt plåttak.
Barnen i Agoua hade ingen fungerande skola och området är torrt och folket fick hämta vatten flera kilometer från samhället.

Vid den tidpunkten kom jag till Benin och precis när jag gick av planet fick jag en stark känsla av att få träffa pastor Efignon.
Pastorerna tog kontakt med honom och efter några dagar möttes vi.
Han berättade om sin vision och han trodde att Gud skulle hjälpa honom att förverkliga denna kallelse.
Alla förstår att en enkel predikant och några fattiga medlemmar aldrig kunnat finansiera detta projekt.
Gud hade talat till Efignon och Gud manade mig att sammanträffa med honom.
Jag tackade för att han kom till staden Parakou där jag befann mig och jag upplyste honom om att jag hade inget ärende. Kanske du har något att säga till mig?
Då berättade han om skolan brunnen och kyrkan som måste renoveras.
Jag lovade honom att de över saken och återkomma till honom efter en tid.
Vi bestämde oss för att göra en stor investering i Agoua och vi började med att reparera kyrkan.
När brunnen skulle grävas visade det sig att detta torra område inte kunde ge vatten genom en grävd brunn, brunnen måste djupborras,   vilket fördyrade brunnen med över 100%.
Sedan byggdes skolan, med sina fyra klassrum, lärarrum toaletter och förråd.

Det var gripande att få inviga denna skola och döm om vår förvåning när självaste borgmästaren kom till invigningen.

På kort tid anmäldes 180 barn och därmed kunde man inte ta emot flera.
Efter en tid fick vi frågan om att bygga ut skolan med två klassrum, vilket vi nu har gjort.
I december 2016 skall tillbyggnaden invigas och jag ser med glädje och tacksamhet fram emot att få medverka vid denna högtid.

Genom denna satsning har pastorn och den lilla församlingen blivit accepterade av både hövdingen och borgmästaren och folket är så tacksamma att de kostnadsfritt fåt hämta friskt och rent vatten, vid kyrkan och att få sända sina barn till skolan.

Detta projekt har inneburit att människorna i Agoua fått lämna sina fördomar om kristen tro och kristna människor.
Nu tar många emot evangelium och Guds verk går fram i Agoua.