Föreningen Kerygma

Owe Lindeskär har tjänat som pastor och predikant i flera församlingar inom den svenska Pingströrelsen. Under åren 1986 till 1997 arbetade han som pastor och församlingsföreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Under dessa år växte en längtan att få gå in i en resande och mobil tjänst och efter elva år i Filadelfia blev denna dröm en verklighet.
Filadelfias styrelse reflekterade över hur den nya tjänsten skulle organiseras och efter utredning, samtal och beslut rekommenderades att en ideell förening skulle bildas och så blev det.
I september månad 1998 startade denna förening och Owe Lindeskär anställdes som föreningens föreståndare.
När föreningen skulle få ett namn föreslog Owe Lindeskär namnet Kerygma.
Under studietiden på Örebro missionsskola studerade han exegetik och när man läste om det grekiska ordet Kerygma, gjorde Owe en upplevelse.

Kerygma betyder budskap och innebär att budbäraren är så ett med budskapet att personligheten och tjänsten sammanflätas till en enhet. Då bestämde Owe Lindeskär att om han någon gång skulle sätta namn på ett Guds verk skulle det heta Kerygma och därmed fick den nybildade föreningen detta namn.

Sedan 1998 har Kerygma bedrivit missionerande verksamhet och under denna tid har Owe Lindeskär förankrat sin tjänst och sin kallelse i denna förening. Ett stort antal församlingar i Sverige och andra länder samarbetar med Kerygma.
Föreningen Kerygma arbetar enbart i samarbete med lokala församlingar, vilket gäller i Sverige och i andra länder.

Tack till alla som stöder föreningen Kerygmas arbete genom förbön, ekonomiskt bistånd och uppmuntran.

Kerygmas styrelse.

Allan Ekstedt, Eskilstuna. Ordförande
Ulla Rombo, Mora. Styrelseledamot
Ann-Britt Lindeskär, Munka-Ljungby, Kassör och ekonomiansvarig.
Owe Lindeskär, Munka-Ljungby, Föreståndare. Styrelseledamot
Ingvar Karlsson, Leksand. Styrelseledamot


Föreningen har F-skattsedel.

Owe & Ann-Britt