Uppdraget.

Föreningen Kerygmas uppdrag är att förkunna evangelium och som en konsekvens av förkunnelsen hjälpa människor som behöver bistånd och stöd.
Ibland handlar det om tillfälliga insattser i akuta lägen och andra gånger utvecklas ett långsiktigt samarbete. När Owe Lindeskär besöker fattiga länder och utmanas av stora behov finns en längtan att hjälpa människor i nöd. Det kan gälla en flyktingfamilj, vars familjemedlemmar befinner sig i olika länder och måste förenas, eller en pastor vars hus har raserats i en storm.

En sjuk människa som inte har pengar till en nödvändig operation eller en församling som skall bygga en kyrka. Det kan vara en evangelist som behöver finansiera studierna på en bibelskola eller ett evangelistteam som skall utrustas med högtalare och annan nödvändig utrustning.

Alla dessa tillfälliga hjälpaktioner är nödvändiga när vi konfronteras av akuta behov, men långsiktiga och uthålliga program tillsammans med församlingar i det aktuella landet är strategiskt viktiga.

Här kan vi nämna fyra olika länder där ett långsiktigt samarbete utvecklats.