Att vandra med Jesus i den sista tiden.

I tiden före Jesu återkomst präglas världen av en djävulsk ondska. Bibliska profetior beskriver denna ondska som ett uppror mot Gud och allt vad han gör. Ondskan angriper skapelsen och Guds underbara natur. Det judiska folket och Israel är ondskans måltavla i takt med att antisemitismen växer i världen.

Boken kostar 190:- inkl. moms + porto. Fyll i formuläret nedan för beställning.

Övriga böcker från Owe Lindeskär!

Här väljer du vilken bok du vill beställa. Fyll i formuläret nedan och tryck på skicka när du är klar.

Mathewa
Mathewa växer upp som en ung muslimsk flicka i en liten by i Benin, Västafrika. Men plötsligt rycks hennes trygga tillvaro bort och hon inser att ingenting längre kommer att bli som förut.
Hon måste bort från byn. Hon måste fly. Nu, direkt. Hon kan bara inte gå med på det arrangerade bröllopet där hon tvingas gifta sig med en okänd man. Men när hon flyr innebär det att hon aldrig mer får se sin familj igen, hon kan aldrig återvända och hon lämnar hela sin barndom bakom sig.  
Mathewa har för alltid förstört familjens heder. Ingen hjälper en flicka som flytt från sin familj och begått ett hedersbrott. Hennes utsatta situation gör att hon tvingas in i prostitution och utanförskap. Mathewas förhoppningar om en framtid, och om en man och en familj försvinner mer och mer för varje dag som går.
När några hon möter berättar om Centret tänds en liten låga av hopp. Mathewa har också hört dem berätta om det kristna kärleksbudskapet, men varför skulle hon vara välkommen till en kristen kyrka? Hon är ju muslim, dömd för hederbrott och för alltid bortstött från samhället. Kan hon verkligen lita på att hennes nyvunna vänner kan ge henne livet tillbaka, och föra henne ut ur fångenskapen?

Den korsmärkta församlingen!
I bokens tjugoen kapitel berörs många ämnen som rör bibelns undervisning om församlingen bl.a. dop, nattvard, tjänst och bön. Församlingens viktigaste resurs på det vertikala planet är den enskilda medlemmen och därför måste varje medlem bli sedd och hörd för sitt hjärtas skull. Det räcker inte att bli bekräftad för medlemmens höga aktivitetsnivå utan för sin insida. Den högsta form av demokrati är att församlingens medlem representerar en del av församlingen, eftersom församlingen är medlemmarna. Om församlingen är förnyad, beror det på att medlemmarna är förnyade och om församlingen blir sekulariserad innebär det att medlemmarna är sekulariserade.

God jord!
Nu finns Owe Lindeskärs nya bok att beställa på hemsidan.

Boken ”God jord för andlig tillväxt och mognad” handlar om församlingens tillväxt och om hur de troende kan utvecklas mot Kristus som växtmål.

Boken som har sexton kapitel och 192 sidor är inbunden.

Priset är 150 kronor + frakt.

Jesus och hans tillkommelse.
Nu har Owe Lindeskärs nya bok kommit.

Boken handlar om den yttersta tiden, Jesu tillkommelse och församlingen i den sista tiden.
Detta ämne har tystnat i många kyrkor och många förkunnare undviker att tala om Jesu tillkommelse. Därför är det värdefullt med böcker som tar upp detta ämne.

Hoppas att många köper och läser boken och att undervisningen blir till glädje.

Boken är inbunden och har 176 sidor.

Priset är 150 kronor + frakt.

Guidad.
I en tid då de andliga guiderna är många och de andliga influenserna drar åt olika håll, behövs en undervisning som visar på hur Gud vill leda sitt folk i en svår tid.

Owe Lindeskärs första bok handlar om hur vi kan bli Guiadade av den Heliga Anden.

Han kryddar undervisningen med egna upplevelser av hur Gud kan leda en människa, en familj och en församling.

Ett ledande motiv i undervisningen är att förstå Guds vilja, att göra den, för att fullborda den.

Boken är inbunden och har tryckts i 10000 ex och dessutom är den översatt till finska, norska och spanska. Boken har 207 sidor.

Priset är 150 kronor + frakt.

I omvändelsens tid. (slutsåld)
Boken handlar om församlingens djupare omvändelse till Gud.

Texter i gamla som nya testamentet visar att det är Guds eget folk som kallas till en

tydligare omvändelse, som får sina konsekvenser i ett helgat liv.

Boken är även översatt till finska.

Många har uttryckt sin tacksamhet över budskapet i denna bok och man anser att

den har ett profetiskt budskap till den kristna församlingen.

Boken är inbunden och tryckt i 5000 ex och har 212 sidor.

Priset är 150 kronor + frakt.

Uppdrag Benin.(slutsåld)
Boken handlar om föreningen Kerygmas samarbete med Pingströrelsen i landet Benin.

Här finns sedan länge ett intressant och spännande arbete som handlar om hur hundratals nya församlingar har bildats bland onådda folk i den muslimska kulturen i norra Benin.

Kerygma stöder evangelister som lokala församlingar sänder till folk som inte tidigare hört evangelium.

I landers norra del har hemmet Rut byggts och ger plats år 115 flickor som rymt från ett tvångsäktenskap och därmed hamnat i prostitution.

På hemmet Rut får dessa mat, kläder, husrum, skolgång, utbildning och en varm andlig miljö.

När de efter några år lämnar hemmet, för att ge plats åt nya, får de en egen symaskin och därmed blir de egna företagare i den textila branschen.

Boken är tryckt i 5000 ex och är en promotion för arbetet i Benin. Boken är inbunden och har 140 sidor inklisive några sidor bilder.

Boken har inget fast pris utan bokens mottagare avgör summans storlek som blir ett bidrag till det arbete boken beskriver.

Till detta kommer kostnaden för frakt.