Infödda evangelister.

Redan från början berättade pastorerna om onådda folk i Benin. Det fanns stammar och folkslag som ännu inte hade hört evangelium och tolv av deras unga pastorer hade känt kallelsen att gå till dessa onådda folk för att förkunna evangelium. Ledarna hade dock nödgats säga nej till evangelisternas önskan i brist på pengar.

Benin är ett av Afrikas fattigaste länder och församlingarna hade inte de medel som behövdes för att sända tolv pionjärer till onådda folk. När Owe Lindeskär hörde detta blev det till en kallelse och en utmaning att ge Pingströrelsen de pengar som behövdes för att sända pionjärerna till onådda folk.

Sedan år 2000 har Kerygma underhållit pionjärevangelister i Benin. Föreningen har ingen egen mission, men stöder nationella församlingar i deras viktiga pionjärarbete. När en evangelist kommer till ett område där evangelium inte tidigare förkunnats, kan han inte börja med att predika. Då blir han bortjagad från området eftersom stammens religiösa ledare inte vill ha någon ny religion som infiltrerar bland sitt folk. I stället ber de för sjuka och uppmuntrar fattiga med kläder och mat. När några blivit helade och folk blivit välsignade av evangelistteamet kan ingen jaga bort dem eftersom folket är på evangelisternas sida.

Ett område i norra Benin är starkt präglat av Islam och Woodo och teamet har haft stora svårigheter att evangelisera detta distrikt. Då fick de en idé om att utbilda några kvinnor att tillverka tvål. Sedan reste teamet till detta område och erbjöd kvinnor gå på en kurs där de fick lära sig att tillverka tvål. Under tiden som kvinnorna lärde tvåltillverkning gick evangelisterna och pratade med kvinnorna. Kvinnorna frågade vad alla brädor, som fanns på bilens tak skulle användas till. Efter tvålkursen skall vi bygga upp en schen och montera en högtalare och så skall vi tala till folket. ”Skall ni tala om tvåltillverkning” frågande kvinnan. Nej vi skall tala om en av profeterna som Koranen berättar om. ”Vilken av våra profeter?” ”Profeten Jesus.” replikerade evangelisten.
”Varför just Jesus”?
”Vi har mött honom och han har förändrat våra liv och det visar sig att han är inte bara en profet utan han är Guds son, världens frälsare.” Efter några dagar är scenen uppbyggd och högtalaren monterad.
Med hjälp av några rytminstrument sjunger teamet och sedan berättar en av evangelisterna om Jesus som förvandlat deras liv och efter predikan kommer folk fram för att ta emot Jesus som sin frälsare.
Liknande kampanjer arrangeras två gånger varje månad på plats efter plats.

För några år sedan köpte Kerygma en bil åt teamet och nu är bilen så sliten att en något begagnad minibuss skall köpas. Till ett pris av ca 230000 kronor får teamet en bra minibuss som förhoppningsvis skall hålla i många år. När man sänder infödda evangelister räcker det inte med att ge en lön varje månad. Ibland behöver evangelisten en motorcykel, någon behöver en högtalare och på en plats behöver en kyrka byggas.

För några år sedan kom en evangelist till ett område där evangelium inte tidigare predikats. Efter en kort tid hade ett hundratal människor kommit till Jesus och blivit frälsta. Evangelisten hade inte gåvan att vara pastor, så en herde skulle rekryteras till en församling som enbart bestod av nyfrälsta. Kerygma utmanades att betala lönen för denna pastor, vilket vi lovade och dessutom hade församlingen ingen kyrka att samlas i. Kerygma kunde förmedla pengar till en ny kyrka som blev ett andligt hem för denna församling. Owe Lindeskär invigde kyrkan, som var överfull av människor och starka högtalare förmedlade budskapet till intresserade människor som uppehöll sig i buskaget runt kyrkan.

I dag ger Kerygma lön till nitton evangelister. Pengarna skickas per kvartal till Pingströrelsens i Benin kassa för onådda folk. Några enskilda och några församlingar i Sverige har antagit några av evangelisterna som sina missionärer. Under de senaste åren har denna pionjärverksamhet rönt stora framgångar i Benin. Den förre Pingstledaren David Mensha säger att hundratals nya församlingar har bildats och tusentals muslimer har blivit frälsta. När samarbetet med den nationella Pingströrelsen startade var medlemsskapet 77000. I dag har man passerat 170000 medlemmar. Mensha menar att hemligheten till denna stora framgång är den pionjärverksamhet som gestaltas genom de infödda evangelisterna.
När de gamla och etablerade församlingarna nere vid kusten sett vilken framgång pionjärarbetet haft har även de börjat evangelisera och vinna människor för Gud. Kvinnoförbundet har beslutat att varje kvinna skall ge en dag i veckan åt evangelisation och själavinnande.
Alla kan inte göra det, men många kvinnor spenderar en dag i veckan för att vittna om Jesus och framgångarna har inte uteblivit.
Pastorskonferens i Porto Novo Benin.
Owe Lindeskär predikar i en kyrka i Benin. Tolk Kabera Svensson
Owe Lindeskär tillsammans med pastorer i Benin.