Microlån.

Sedan några år samarbetar Kerygma med Pingströrelsens kvinnoförbund i Benin.
När en kvinna blir änka, är det de vuxna barnen som skall ta hand om sin mamma. Men när barnen är små och andra släktingar saknas blir änkan en tiggare. Kerygma har investerat pengar i Kvinnoförbundets kassa så att de har ett kapital på 240 tusen kronor, vilket betyder att 240 änkor kan få sitt lån. Och när lånet är återbetalt får en annan kvinna låna, så dessa pengar gör nytta hela tiden. När en änka får låna motsvarande 1000 kronor får hon en guide från kvinnoförbundet. Det är en utbildad och duktig kvinna som hjälper änkan att investera sitt microlån på ett optimalt sätt och dessutom får änkan gå en kurs och lära sig hur lånet skall hanteras.

Några utbildas att tillverka tvål, hårschampo, vinäger, barnpuder eller saft. Sedan säljs produkterna på marknaden och kvinnan tjänar en slant varje dag. Därigenom kan hon försörja sina barn och betala deras skolgång. Varje månad betalas en del av lånet och så småningom är kvinnan skuldfri och kan fortsätta med sin business till glädje för hela familjen.

Många av låntagarna är inte kristna, men i den gemenskap som blir en följd av guidernas arbete och de kurser som genomföres blir änkorna gripna av Kristi kärlek och tar emot evangelium i sina hjärtan. Tack till alla som gett gåvor till kassan för microlån.

Jag hoppas att vi kan utveckla detta arbete, så att lånekapitalet kan öka, till glädje för utsatta änkor i ett land som saknar sociala nätverk och änkepensioner.